Tjänstevillkor för Zenya, Kansei AB:s AI-naprapat

1. Allmänna villkor

Genom att använda Zenya, Kansei AB:s AI-naprapat, godkänner du dessa villkor. Du ingår härmed ett avtal med Kansei AB, 559284-9631, Ynglingatan 17, 113 47 Stockholm, Sverige (“vi”, “oss”, “vårt”). Om du inte godkänner dessa villkor, ska du inte använda tjänsten.

2. Användning av Zenya

Användningen av Zenya är personlig och tjänsten är avsedd för att hjälpa dig att utforma personliga behandlingsplaner. Du får endast använda tjänsten för ditt eget bruk. Du får inte använda tjänsten för att skapa behandlingsplaner åt andra, oavsett om de är familjemedlemmar, vänner, eller andra tredje parter. Zenya är ett hjälpmedel för självhjälp och ska inte användas som ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.

3. Åldersgräns

Tjänsten är öppen för alla åldrar, men vi rekommenderar att personer under 16 år kontaktar vår kundservice innan de använder tjänsten. Detta är för att säkerställa att yngre användare förstår tjänsten och dess syfte på rätt sätt.

4. Användarkonto

Ett konto skapas automatiskt när du börjar chatta med Zenya. Genom ditt konto på “Mina sidor” får du tillgång till dina egna underlag och behandlingsplaner, efter att du genomfört betalning för underlagen. Vi tar dataskydd på största allvar. För mer information, se vår dataskyddspolicy på Kansei.se/dataskyddspolicy.

5. Betalning

Betalning för tjänsten sker genom våra betalningspartner Stripe och Klarna. De accepterar betalningar via kontokort (Visa, Mastercard) och andra betalningsmetoder. Ditt köp är bindande och återbetalningar sker endast under de omständigheter som specificeras i vår återbetalningspolicy.

6. Integritet och dataskydd

Vi tar ditt dataskydd och din integritet på största allvar. Vi samlar in och behandlar endast data i enlighet med vår dataskyddspolicy, som finns tillgänglig på Kansei.se/dataskyddspolicy. Vi äger alla rättigheter till underlag som tjänsten skapar, men vi anonymiserar all data som kan användas för marknadsföringsändamål eller andra kommersiella syften.

7. Ansvarsbegränsningar

Vi avsäger oss allt ansvar för hur du som användare väljer att hantera din egen behandling. All användning av behandlingsplaner och annat underlag från Zenya sker på egen risk. Om du är osäker på något, bör du rådgöra med en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal innan du påbörjar behandling.

8. Avtalsbrott

Om du bryter mot dessa villkor har vi rätt att omedelbart stänga av ditt konto, blockera din tillgång till tjänsten och radera all din användarinformation. Om ditt konto stängs av på grund av avtalsbrott, har du ingen rätt till återbetalning eller kompensation.

9. Ändringar av tjänstevillkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Om vi gör ändringar kommer vi att informera dig genom att publicera de uppdaterade villkoren på webbplatsen. Om du fortsätter att använda tjänsten efter att vi har publicerat de uppdaterade villkoren, accepterar du de ändrade villkoren.

10. Tillgänglighet

Vi strävar efter att Zenya ska vara tillgänglig 24/7, men vi kan inte garantera att tjänsten alltid kommer att vara tillgänglig. Vi är inte ansvariga för eventuella problem eller skador som uppstår på grund av att tjänsten inte är tillgänglig, exempelvis under underhåll, tekniska problem eller andra omständigheter utanför vår kontroll.

11. Språk

För att erbjuda den bästa möjliga tjänsten och för att undvika missförstånd är Zenya optimerad för användning på svenska och engelska. Vi tar inget ansvar för översättningar som sker utanför dessa två språk.

12. Giltighetsområde och jurisdiktion

Dessa villkor och alla tvister som kan uppstå i samband med dem ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tjänsten är utvecklad för den svenska marknaden men stöder användare i flera länder.

13. Klagomål och tvister

Om du har några klagomål angående tjänsten, vänligen kontakta vår kundservice först. Se Kansei.se/kundservice för mer information.

Om du har några frågor angående dessa villkor, vänligen kontakta oss på [email protected].

Sist uppdaterad: 2024-01-19

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst och rekommenderar därför att du regelbundet besöker denna sida.

[wpdreams_ajaxsearchpro id=1]